DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2016-3(78)-150-163

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО НАПРЯМКУ ВЕДЕННЯ ГІРНИЧИХ РОБІТ ПРИ ВИДОБУВАННІ БЛОКІВ З ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ

Андрій Олексійович Криворучко, Валентин Вацлавович Коробійчук, Руслан Вадимович Соболевський, Олександр Валерійович Камських, Ірина Володимирівна Павлюк

Анотація


Розглянуто можливість використання сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій для розробки комплексної методики визначення оптимального напрямку ведення гірничих робіт при видобуванні блоків з природного каменю. Розглянуто зв’язок анізотропних властивостей з кристалічною структурою природного каменю та його генезисом як гірської породи. Пропонується методика визначення анізотропності механічних властивостей природного каменю на основі цифрової обробки відеозображень, а також визначення оптимального напрямку ведення видобувних робіт на цій основі. Обґрунтовано завдання декоративного підходу – одержати блоки з заданими показниками декоративності (які не завжди будуть максимальні; наприклад, чітко визначені, для потреб реставраторів). Отримані результати можуть бути використані для визначення напрямку проведення видобувних робіт, після проведення комплексного аналізу, для забезпечення максимального прибутку підприємства.

Ключові слова


природний камінь; анізотропія; видобування блоків з природного каменю; блок

Повний текст:

PDF

Посилання


Levytskyi, V. and Sobolevskyi, R. (2014), “Obg'runtuvannja optymal'nyh tehnologichnyh parametriv vydobuvannja granitnyh blokiv na osnovi pokaznykiv trishhynuvatosti” [Substantiation of optimal technological parameters of granite blocks mining taking into account indicators of fracturing], East European Journal of Modern Technologies, No. 3 (69), pp. 48–52.

Vashchuk, O. and Sobolevskyi, R. (2012), “Obg'runtuvannja metodyky pidrahunku ob’jemiv skladiv gotovoi' produkcii' butoshhebenevoi' syrovyny” [Substantiation of methods to estimate storehouse volume of finished quarry stone raw material], Bulletin ZSTU. Engineering, No. 4 (63), pp. 174–182.

Korobijchuk, V.V. and Iskov, S.S. (2013), “Opredelenie ratsional'nogo sposoba izvlecheniya monolitov kamnya pri provedenii kapital'nykh transhey” [Definition of rational method of extraction of stone monoliths for capital trenches], Technology audit and production reserves, Vol. 5/1 (13), pp. 12–16.

Korobijchuk, V., Shamrai, V., Iziumova, O., Tolkach, O. and Sobolevskyi, R. (2016), “Definition of hue of different types of pokostivskiy granodiorite using digital image processing”, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol. 4/5 (82), pp. 52–57.

Korobijchuk, V. (2013), “Doslidzhennja trishhynuvatosti Leznykivs'kogo rodovyshha granitiv z perspektyvoju vydobutku blochnoi' produkcii'” [Research fractured Leznykivsky granite deposits with the prospect of quarrying of natural stone], East European Journal of Modern Technologies, Vol. 6/5 (66), pp. 23–28.

Krivoruchko, A.O., Korobijchuk, V.V. and Iskov, S.S. (2012), “Rozrobka uzagal'nenoi' metodyky geometryzacii' masyviv pryrodnogo kamenju z metoju otrymannja kompleksnoi' modeli rodovyshha” [The development of generalized methodology for geometrization of natural stone array to obtain a comprehensive model of the deposit], Bulletin of Zhytomyr State Technological University. Technical science, Vol. 4 (63), pp. 190–202.

Korobіjchuk, V. (2012), “Ocinka rezul'tativ doslidzhennja zalezhnosti parametriv pruzhnih hvyl' vid tysku v zrazkah pryrodnogo dekoratyvnogo kamenju” [Evaluation of study according to the parameters of elastic waves of pressure in samples of natural decorative stone], Herald of the National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”. Series of Mining, Vol. 22, рp. 101–105.

Tolkach, O.M., Sobolevskyi, R.V. and Iskov, S.S. (2011), “Vyznachennja osnovnyh kryterii'v jakosti pirofilitovyh slanciv” [Defining the criteria for quality pyrophyllite schists], Bulletin of Zhytomyr State Technological University. Technical science, Vol. 2 (57), pp. 170–176.

Iskov, S.S., Krivoruchko, A.A., Korobijchuk, V.V. and Lomakov, G.N. (2011), “Formuvannja zabarvlennja dekoratyvnogo kamenju. Chastyna 2. Shtuchne zabarvlennja kam’janyh vyrobiv” [Formation of decorative stone colour. Part 2. Artificial colour of stone production], Bulletin of Zhytomyr State Technological University. Technical science, Vol. 1 (56), pp. 100–108.

Korobijchuk, I., Korobijchuk, V., Nowicki, M., Shamrai, V., Skyba, G. and Szewczyk, R. (2016), “The study of corrosion resistance of Pokostivskiy granodiorites after processing by various chemical and mechanical methods”, Construction and Building Materials, Vol. 114, pp. 241–247.

Korobijchuk, I., Korobijchuk, V., Iskov, S., Nowicki, M. and Szewczyk, R. (2016), “Peculiarities of natural stone extraction technology with the help of diamond wire machines”, Proceedings of the 16-th International Multidisciplinary Scientific GeoConference Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining, Book 1, Vol. II, pp. 649–657.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Левицький М.Г. Обґрунтування оптимальних технологічних параметрів видобування гранітних блоків на основі показників тріщинуватості / М.Г. Левицький, Р.В. Соболевский // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2014, № 3 (69). – С. 48–52.

2. Ващук О. Обґрунтування методики підрахунку об’ємів складів готової продукції бутощебеневої сировини / О.Ващук, Р.Соболевский // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2012. – 4 (63). – С. 174–182.

3. Коробийчук В.В. Определение рационального способа извлечения монолитов камня при проведении капитальных траншей / В.В. Коробийчук, С.С. Іськов // Технологический аудит и резервы производства. – Харьков : Технологический Центр, 2013. – № 5/1 (13). – С. 12–16.

4. Definition of hue of different types of pokostivskiy granodiorite using digital image processing / V.Korobiichuk, V.Shamrai, O.Iziumova, O.Tolkach, R.Sobolevskyi // Eastern European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – 4/5 (82). – Рр. 52–57.

5. Коробійчук В.В. Дослідження тріщинуватості Лезниківського родовища гранітів з перспективою видобутку блочної продукції / В.В. Коробійчук // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Харьков : Технологический центр, 2013. – Вып. № 6/5 (66). – С. 23–28.

6. Криворучко А.О. Розробка узагальненої методики геометризації масивів природного каменю з метою отримання комплексної моделі родовища / А.О. Криворучко, В.В. Коробійчук, С.С. Іськов // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2012. – № 4 (63). – С. 190–202.

7. Коробійчук В.В. Оцінка результатів дослідження залежності параметрів пружніх хвиль від тиску в зразках природного декоративного каменю / В.В. Коробійчук // Вісник Нац. техн. ун-ту України «КПІ» / Серія «Гірництво» : зб. наук. пр. – К. : НТУУ «КПІ» : ЗАТ «Техновибух», 2012. – Вип. 22. – С. 101–105.

8. Толкач О.М. Визначення основних критеріїв якості пірофілітових сланців / О.М. Толкач, Р.В. Соболевський, С.С. Іськов // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2011. – № 2 (57). – С. 170–176.

9. Іськов С.С. Формування забарвлення декоративного каменю. Частина 2. Штучне забарвлення кам’яних виробів / С.С. Іськов, А.О. Криворучко, В.В. Коробійчук, Г.М. Ломаков // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2011. – № І (56). – С. 100–108.

10. The study of corrosion resistance of Pokostivskiy granodiorites after processing by various chemical and mechanical methods / I.Korobiichuk, V.Korobiichuk, M.Nowicki, V.Shamrai, G.Skyba, R.Szewczyk // Construction and Building Materials. – Vol. 114, 1 July. – 2016. – Рр. 241–247.

11. Peculiarities of natural stone extraction technology with the help of diamond wire machines / I.Korobiichuk, V.Korobiichuk, S.Iskov, M.Nowicki, R.Szewczyk // 16 th International Multidisciplinary Scientific GeoConference Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining. – 2016. – Book 1. – Vol. II. – Рp. 649–657.

Copyright (c) 2020 Андрій Олексійович Криворучко, Валентин Вацлавович Коробійчук, Руслан Вадимович Соболевський, Олександр Валерійович Камських, Ірина Володимирівна Павлюк

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.