ВПЛИВ КРЕМНЕЗЕМИСТОГО КОМПОНЕНТУ НА ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СИЛІКАТНОЇ ЦЕГЛИ

Валерій Васильович Онопрієнко, П. В. Захарченко

Анотація


Досліджуються кремнеземисті матеріали на базі піщаних кар’єрів Житомирської області з метою отримання кінцевого будівельного продукту (цегли силікатної) з високими міцнісними характеристиками та низькою собівартістю. За базові показники бралися попередні дослідження на предмет використання пісків Іршанського гірничо-збагачувального комбінату в промисловості будівельних матеріалів, що були проведені комплексною геологічною експедицією Українського Науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту будівельних матеріалів та виробів (м. Київ) та «Укргеобуд». Перевірку технологічного процесу виробництва силікатної цегли з піском та кремнеземистими добавками проводили у заводських умовах з використанням усього технологічного обладнання на базі ПАТ «Житомирського комбінату силікатних виробів». У ході проведення досліджень була доведена можливість використання кремнеземистих матеріалів (відходів Іршанського ГЗК) для виробництва цегли силікатної М 150-180 (міцність зразків, виготовлених з пісків-відходів Іршанського ГЗК, складала 15,3-18,0 МПа), що суттєво може зменшити собівартість силікатної цегли та підвищити її попит.

Ключові слова


кремнеземисті матеріали; піщані кар’єри; силікатна цегла; собівартість

Повний текст:

PDF

Посилання


Avtoklavnye silikatnye betony (1988), NIPI silikatobeton, Tallin.

Voronin, V.P., Zarovnyatnykh, V.A. and Shikiryanskiy, A.M. (2000), “Effektivnyy silikatnyy kirpich na osnove zoly TES i poroshkoobraznoy izvesti”, Stroitel'nye materialy, No. 8, pp. 24–25.

DSTU B V.2.7-32-95 (1995), Pisok shhil'nyj pryrodnyj dlja budivel'nyh materialiv, vyrobiv, konstrukcij i robit, Kyiv.

Zbozhna, O.M. (2006), Osnovy tehnologii', 3-rd ed., Kart-blank, Ternopil', 486 p.

Kadastr kremnezemistykh materialov dlya silikatnykh izdeliy (1989), Ukrstromniiproekt, Minstroy materialov USSR, Kyiv.

Rakhimov, R.Z., Magdeev, U.Kh. and Yarmakovskiy, V.N. (2009), “Ekologiya, nauchnye dostizheniya i innovatsii v proizvodstve stroitel'nykh materialov na osnove i s primeneniem tekhnogennogo syr'ya”, Stroitel'nye materialy, No. 12, pp. 8–11.

Dubrovs'ka, G.M. and Tkachenko, A.P. (2004), Systemy suchasnyh tehnologij, in Tkachenko, A.P. (Ed.), Centr navch. literatury, Kyiv, 352 p.

Sheler, R. (2008), “Proekt zavoda po proizvodstvu silikatnogo kirpicha firmy LASKO”, Stroitel'nye materialy, No. 11, pp. 33–35.

Connan, H., Ray, A.S. and Thomas, P.S. (2007), “Autoclaved lime-colloidal silica slurries and formation of AL-tobermorite”, Department of Chemistry, Materials and Forensic Science.

Kucerova, H. and Rucki, R. (2008), “The influence of charakteristics of sands on the efficiency of plasticizers and superplasticizers”, Proceedings of the 3-rd International Symposium Non-Traditional Cement@Concrcete, pp. 441–446.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Автоклавные силикатные бетоны: сборник трудов / Государственный научно-исследовательский и проектный институт силикатного бетона автоклавного твердения (НИПИ силикатобетон), – Таллин : НИПИ силикатобетон, 1988.

2. Воронин, В.П. Эффективный силикатный кирпич на основе золы ТЭС и порошкообразной извести / В.П. Воронин, В.А. Заровнятных, А.М. Шикирянский // Строительные материалы. – 2000. – № 8. – С. 24–25.

3. ДСТУ Б В.2.7-32-95 / Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт.

4. Збожна О.М. Основи технології : навч. посібник / О.М. Збожна. – Вид. 3-є, змінене й доповнене. – Тернопіль : Карт-бланк, 2006. – 486 с.

5. Кадастр кремнеземистых материалов для силикатных изделий / Укрстромниипроэкт // Минстрой материалов УССР. – К. – 1989.

6. Рахимов Р.З. Экология, научные достижения и инновации в производстве строительных материалов на основе и с применением техногенного сырья / Р.З. Рахимов, У.Х. Магдеев, В.Н. Ярмаковский // Строительные материалы. – 2009. – № 12. – С. 8–11.

7. Системи сучасних технологій : навч. посібник / Г.М. Дубровська, А.П. Ткаченко / Основні галузі машинобудування та металургії. Енергетика. Прогресивні методи обробки. Галузі хімічної промисловості ; за ред. к.т.н., доцента, члена кореспондента Академії будівництва України А.П.Ткаченка. – К. : Центр навч. лі-ри., 2004. – 352 с.

8. Шелер Р. Проект завода по производству силикатного кирпича фирмы ЛАСКО / Р.Шелер // Строительные материалы. – 2008. – № 11. – С. 33–35.

9. Connan H. Autoclaved lime-colloidal silica slurries and formation of AL-tobermorite / H.Connan, A.S. Ray, P.S. Thomas // Department of Chemistry, Materials and Forensic Science. – University of Technology. – Sydney.– NSW 2007 Australia.

10. Kucerova H. The influence of charakteristics of sands on the efficiency of plasticizers and superplasticizers / H.Kucerova‚ R.Rucki. – 3 International Symposium Non-Traditional Cement@ Concrcete. – 2008. – Рр. 441–446.

DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2016-3(78)-164-171

Copyright (c) 2016 Валерій Васильович Онопрієнко, П. В. Захарченко

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.