DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2016-3(78)-172-183

ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ НА РОДОВИЩАХ БЛОЧНОГО ОБЛИЦЮВАЛЬНОГО КАМЕНЮ

Ніна Павлівна Філіпова

Анотація


Проблема обсягів виробництва є однією з основних в українському каменедобувному секторі. Типовий український кар’єр, який щорічно виробляє 1000–1500 м3, часто не здатен задовольнити потреби середньостатистичного європейського замовника. Це нерідко зумовлено неправильним формуванням технологічних комплексів, які не дозволяють виробити необхідний об’єм товарних блоків. Метою роботи є визначення найкращих технологій відокремлення блоків каменю в умовах Українського кристалічного щита з точки зору найвищої технічної та економічної придатності. Дослідження процесу відокремлення виконувалися на кількох гранітних кар’єрах України та Італії. Було проведено порівняння кількох технологій відокремлення, посування, навантаження та транспортування товарних блоків. Обраховано експлуатаційні витрати на використання кожної з них. Питомі витрати на відокремлення моноліту вибуховим способом (з використанням детонаційного шнура) є більше, ніж у 3 рази нижчими порівняно з використанням комбінації алмазного канатного різання з динамічним розщепленням у перерахунку на 1 м3 товарного блоку. Комбінація алмазного канатного різання з розщепленням хімічними генераторами кисню є дещо дешевшою, що виправдовує її розповсюдження на українських кар’єрах. З точки зору збереження цілісності масиву гірських порід та якості поверхні блоку всі перелічені технології є прийнятними для умов Українського кристалічного щита. Серед технологій посування та завалювання моноліту все більшого розповсюдження набуває використання колісного фронтального навантажувача зі змінним навісним обладнанням. Іноді на цій стадії застосовуються гідравлічні домкрати.
Поділ моноліту на товарні блоки на українських кар’єрах найчастіше виконується шляхом його розколювання гідравлічними чи ручними клинами. При високій вартості блоків моноліт іноді пасерують алмазною канатною установкою. Для транспортування блоків на невеликі відстані доцільно застосовувати колісні фронтальні навантажувачі, при значній віддаленості складу готової продукції від робочої площадки та для транспортування околу і негабаритних блоків – автосамоскиди.

Ключові слова


блочний облицювальний камінь; технологічний комплекс; експлуатаційна продуктивність; технологія видобування блочного каменю

Повний текст:

PDF

Посилання


Majewski, O. (2011), L`attrattiva delle pietre dell`Ucraina, MarmoMacchine Magazine, Vol. 21 (222), p. 20–41.

Karasev, Yu.G. and Bakka, N.Т. (1997), Prirodnyi kamen'. Dobycha blochnogo i stenovogo kamnya [Natural stone. Dimension stone exploitation], St. Petersburg Mining Institute, St. Petersburg, 428 р.

Karasev, Yu.G. (1995), Tehnologiya gornyh rabot na karjerah oblitsovochnogo kamnya [Technologies of mining operations at dimension stone quarries], Nedra, Moscow, 198 p.

Mel'nikov, N.V. (1968), Kratkii spravochnik po otkrytym gornym rabotam [A short guide to open-cast mining], 2nd ed., Nedra, Moscow, 311 p.

Kokunina, L.V. (2006), Vybor ratsional'nykh tekhnologicheskikh parametrov pri podgotovke k vyemke blochnogo kamnya [Choosing of rational technological parameters in dimension block excavation]: dissertation, Ural State Mining University, 159 p.

Filipova, N.P. and Kotenko, V.V. (2012), “Analiz chynnykiv, jaki vyznachajut' efektyvnist' roboty tehnologichnyh kompleksiv na kar’jerah blochnogo kamenju” [Analysis of factors that determine the efficiency of techniques employed at dimension stone quarries], Proceedings of the XXXVII scientific and practical interuniversity conference, devoted to the Day of Science “Mining. Industrial Ecology”, p. 309–310.

Ashmole, I. and Motloung, M. (2008), “Dimension stone: the latest trends in exploration and production technology”, Surface Mining, Vol. 35, p. 35–70.

Filipova, N.P. (2016), “Tehniko-ekonomichne obgruntuvannja sposobiv vidokremlennja vysokomicnyh porid na kar’jerah blochnogo oblycjuval'nogo kamenju Ukrai'ny” [Technological and economic justification of dimension stone exploitation techniques in Ukrainian granite or similar quarries], Scientific Bulletin of National Mining University.

Bychkov, G.V. (2003), Napravleniya povysheniya effektivnosti tekhnologiy dobychi i obrabotki prirodnogo kamnya na Urale [Approaches to increase the efficiency of natural stone mining and processing techniques in the Urals]: dissertation, Ural State Mining University.

Filipova, N. (2016), “Sabstantiation of the wheel loader employment at dimension stone quarries in Ukraine”, InternationalJournal of Advanced Information Science and Technology (IJAIST), Vol. 54 (54).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Majewski O. L’attrattiva delle pietre dell’Ucraina // MarmoMacchine Mag. – 2011. – Вид. 21. – № 222. – С. 20–41.

2. Карасев Ю.Г. Природный камень. Добыча блочного и стенового камня / Ю.Г. Карасев, Н.Т. Бакка. – Россия : Санкт-Петербургский горный ин-т., 1997. – 428 с.

3. Карасев Ю.Г. Технология горных работ на карьерах облицовочного камня / Ю.Г. Карасев. – М. : Недра, 1995. – 198 с.

4. Мельников Н.В. Краткий справочник по открытым горным работам. 2-е вид / Н.В. Мельников. – М. : Недра, 1968. – 311 с.

5. Кокунина Л.В. Выбор рациональных технологических параметров при подготовке к выемке блочного камня / Л.В. Кокунина // Уральский государственный горный университет. – 2006. – 159 с.

6. Філіпова Н.П., Котенко В.В. Аналіз чинників, які визначають ефективність роботи технологічних комплексів на кар’єрах блочного каменю / Н.П. Філіпова, В.В. Котенко // Тези XXXVII науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню науки «Розробка родовищ корисних копалин. Промислова екологія». – Житомир : Редакційно-видавничий відділ ЖДТУ, 2012. – С. 309–310.

7. Ashmole I. Dimension stone: the latest trends in exploration and production technology / I.Ashmole, M.Motloung // Surf. Min. – 2008. – Вид. 35. – С. 35–70.

8. Філіпова Н.П. Техніко-економічне обгрунтування способів відокремлення високоміцних порід на кар’єрах блочного облицювального каменю України / Н.П. Філіпова // Вісник Національного гірничого університету. – 2016.

9. Бычков Г.В. Направления повышения эффективности технологий добычи и обработки природного камня на Урале / Г.В. Бычков // Уральская государственная горно геологическая академия. – 2003. – 385 с.

10. Filipova N. Sabstantiation of the wheel loader employment at dimension stone quarries in Ukraine / N.Filipova // Int. J. Adv. Inf. Sci. Technol. – 2016. – Вид. 54. – № 54.

Copyright (c) 2016 Ніна Павлівна Філіпова

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.