[1]
Байбуз, О.Г. і Долгіх, А.О. 2019. Порівняльний аналіз ефективності моделей прогнозування часових рядів за допомогою багатокритеріальної процедури на прикладі фінансових показників. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки". 1(83) (Лип 2019), 130–141. DOI:https://doi.org/10.26642/tn-2019-1(83)-130-141.