[1]
Безвесільна, О.М. і Подчашинський, Ю.О. 2019. Гравіметр з двовимірною цифровою фільтрацією та компенсацією похибок вимірювальної інформації про механічні величини. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки". 1(83) (Лип 2019), 161–168. DOI:https://doi.org/10.26642/tn-2019-1(83)-161-168.