[1]
Мамрай, В.В., Коробійчук, В.В., Толкач, О.М. і Шлапак, В.О. 2019. Дослідження показників очікуваних експлуатаційних втрат сировини при видобуванні блочної сировини дисковими каменерізними машинами. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки". 1(83) (Лип 2019), 270–275. DOI:https://doi.org/10.26642/tn-2019-1(83)-270-275.