[1]
Писарчук, О.О. 2015. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ СИТУАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ В ЕРГАТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧИХ СИСТЕМАХ. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки". 4(71) (Вер 2015), 98–105. DOI:https://doi.org/10.26642/tn-2014-4(71)-98-105.