(1)
Байбуз, О. Г.; Долгіх, А. О. Порівняльний аналіз ефективності моделей прогнозування часових рядів за допомогою багатокритеріальної процедури на прикладі фінансових показників. ВТН 2019, 130-141.