Зімчук, І. В., Іщенко, В. І., & Охрімчук, І. А. (2017). Методика ідентифікації параметрів моделей об’єктів управління автоматичних слідкувальних систем. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (1(79), 58–62. https://doi.org/10.26642/tn-2017-1(79)-58-62