Зубенко, Д. Ю., & Петренко, О. М. (2019). Обчислювальний аналіз явищ підвищення температури в електричних асинхронних двигунах. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (1(83), 42–45. https://doi.org/10.26642/tn-2019-1(83)-42-45