Стоцько, З. А., Топільницький, В. Г., Кусий, Я. М., & Ребот, Д. П. (2019). Вплив параметрів сепаратора вібраційного типу з горизонтальним нашаруванням сит на інтенсивність процесу сепарування. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (1(83), 46–52. https://doi.org/10.26642/tn-2019-1(83)-46-52