Коренівська, О. Л., Бенедицький, В. Б., & Хоменко, Ж. М. (2019). Дефібрилятори: історичний огляд та сучасний стан питання. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (1(83), 89–97. https://doi.org/10.26642/tn-2019-1(83)-89-97