Байбуз, О. Г., & Долгіх, А. О. (2019). Порівняльний аналіз ефективності моделей прогнозування часових рядів за допомогою багатокритеріальної процедури на прикладі фінансових показників. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (1(83), 130–141. https://doi.org/10.26642/tn-2019-1(83)-130-141