Безвесільна, О. М., & Подчашинський, Ю. О. (2019). Гравіметр з двовимірною цифровою фільтрацією та компенсацією похибок вимірювальної інформації про механічні величини. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (1(83), 161–168. https://doi.org/10.26642/tn-2019-1(83)-161-168