Квасніков, В. П., & Запоточний, Р. М. (2019). Про системи дистанційного моніторингу за технічним станом транспортних споруд. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (1(83), 169–175. https://doi.org/10.26642/tn-2019-1(83)-169-175