Батигін, Ю. В., Гаврилова, Т. В., Шиндерук, С. О., Серіков, Г. С., & Коваленко, Д. А. (2019). Безпосереднє збудження послідовного резонансного контуру прямокутними імпульсами напруги. Аналіз, чисельні оцінки. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (1(83), 201–205. https://doi.org/10.26642/tn-2019-1(83)-201-205