Манойлов, В. П., Дубина, О. Ф., Мартинчук, П. П., & Полещук, І. І. (2019). Розрахунок параметрів приймачів зображення на ПЗЗ структурах при зніманні земної поверхні з літального апарата. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (1(83), 214–218. https://doi.org/10.26642/tn-2019-1(83)-214-218