Москвін, П. П., & Рудніцький, В. А. (2019). Метод детонаційного напилення: особливості технічної реалізації процесу та технологія отримання надтонких шарів напівпровідникових оксидів. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (1(83), 228–235. https://doi.org/10.26642/tn-2019-1(83)-228-235