Колодій, М. А., Скиба, Г. В., Толкач, О. М., Башинський, С. І., & Остафійчук, Н. М. (2019). Випробування зразків крихких гірських порід при тривісному стиску у полі відцентрових сил. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (1(83), 249–252. https://doi.org/10.26642/tn-2019-1(83)-249-252