Мамрай, В. В., Коробійчук, В. В., Толкач, О. М., & Шлапак, В. О. (2019). Дослідження показників очікуваних експлуатаційних втрат сировини при видобуванні блочної сировини дисковими каменерізними машинами. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (1(83), 270–275. https://doi.org/10.26642/tn-2019-1(83)-270-275