Сай, К. С., Петльований, М. Г., Cаїк П. Б., Лозинський, В. Г., & Черняєва, О. В. (2019). Експериментальні дослідження отримання газових гідратів з метану вугільних шахт. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (1(83), 276–282. https://doi.org/10.26642/tn-2019-1(83)-276-282