Андреєв, О. В. (2015). ПЕРЕШКОДИ ЗА СУСІДНІМИ ЧАСТОТНИМИ КАНАЛАМИ В СИСТЕМІ МОБІЛЬНОГО ЗВЯ’ЗКУ СТАНДАРТУ GSM. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (4(71), 66–70. https://doi.org/10.26642/tn-2014-4(71)-66-70