Воробйов, В. Д., & Тверда, О. Я. (2015). УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РАЙОНУВАННЯ ГРАНІТНИХ КАР’ЄРІВ. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (4(71), 139–144. https://doi.org/10.26642/tn-2014-4(71)-139-144