Захарчук, В. І., & Цикун, Ю. О. (2016). МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВИДУ ВИКОРИСТОВУВАНОГО ПАЛИВА НА ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КОЛІСНОГО ТРАКТОРА. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (2(77), 73–78. https://doi.org/10.26642/tn-2016-2(77)-73-78