Байбуз, Олег Григорович, і Анастасія Олегівна Долгіх. 2019. «Порівняльний аналіз ефективності моделей прогнозування часових рядів за допомогою багатокритеріальної процедури на прикладі фінансових показників». Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", вип. 1(83) (Липень):130-41. https://doi.org/10.26642/tn-2019-1(83)-130-141.