Москвін, Павло Петрович, і Валентин Анатолійович Рудніцький. 2019. «Метод детонаційного напилення: особливості технічної реалізації процесу та технологія отримання надтонких шарів напівпровідникових оксидів». Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", вип. 1(83) (Липень):228-35. https://doi.org/10.26642/tn-2019-1(83)-228-235.