Мамрай, Василь Васильович, Валентин Вацлавович Коробійчук, Олександр Миколайович Толкач, і Володимир Олександрович Шлапак. 2019. «Дослідження показників очікуваних експлуатаційних втрат сировини при видобуванні блочної сировини дисковими каменерізними машинами». Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", вип. 1(83) (Липень):270-75. https://doi.org/10.26642/tn-2019-1(83)-270-275.