Андреєв, Олександр Володимирович. 2015. «ПЕРЕШКОДИ ЗА СУСІДНІМИ ЧАСТОТНИМИ КАНАЛАМИ В СИСТЕМІ МОБІЛЬНОГО ЗВЯ’ЗКУ СТАНДАРТУ GSM». Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", вип. 4(71) (Вересень):66-70. https://doi.org/10.26642/tn-2014-4(71)-66-70.