Писарчук, Олексій Олександрович. 2015. «МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ СИТУАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ В ЕРГАТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧИХ СИСТЕМАХ». Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", вип. 4(71) (Вересень):98-105. https://doi.org/10.26642/tn-2014-4(71)-98-105.