Захарчук, Віктор Іванович, і Юрій Олександрович Цикун. 2016. «МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВИДУ ВИКОРИСТОВУВАНОГО ПАЛИВА НА ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КОЛІСНОГО ТРАКТОРА». Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", вип. 2(77) (Жовтень):73-78. https://doi.org/10.26642/tn-2016-2(77)-73-78.