Кравченко, Олександр Петрович. 2016. «АНАЛІЗ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРО- ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛІВ-ТЯГАЧІВ». Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", вип. 2(77) (Жовтень):127-35. https://doi.org/10.26642/tn-2016-2(77)-127-135.