Сахно, Владимир Прохорович, і Алла Николаевна Ефименко. 2016. «К АНАЛИЗУ АВТОКОЛЕБАНИЙ МОДЕЛИ КОЛЕСНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ПРЯМОЛИНЕЙНОМУ УЧАСТКУ ПУТЕПРОВОДА». Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", вип. 2(77) (Жовтень):259-66. https://doi.org/10.26642/tn-2016-2(77)-259-266.