Зімчук, І. В., Іщенко, В. І. і Охрімчук, І. А. (2017) «Методика ідентифікації параметрів моделей об’єктів управління автоматичних слідкувальних систем», Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (1(79), с. 58–62. doi: 10.26642/tn-2017-1(79)-58-62.