Стоцько, З. А., Топільницький, В. Г., Кусий, Я. М. і Ребот, Д. П. (2019) «Вплив параметрів сепаратора вібраційного типу з горизонтальним нашаруванням сит на інтенсивність процесу сепарування», Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (1(83), с. 46–52. doi: 10.26642/tn-2019-1(83)-46-52.