Байбуз, О. Г. і Долгіх, А. О. (2019) «Порівняльний аналіз ефективності моделей прогнозування часових рядів за допомогою багатокритеріальної процедури на прикладі фінансових показників», Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (1(83), с. 130–141. doi: 10.26642/tn-2019-1(83)-130-141.