Безвесільна, О. М. і Подчашинський, Ю. О. (2019) «Гравіметр з двовимірною цифровою фільтрацією та компенсацією похибок вимірювальної інформації про механічні величини», Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (1(83), с. 161–168. doi: 10.26642/tn-2019-1(83)-161-168.