Москвін, П. П. і Рудніцький, В. А. (2019) «Метод детонаційного напилення: особливості технічної реалізації процесу та технологія отримання надтонких шарів напівпровідникових оксидів», Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (1(83), с. 228–235. doi: 10.26642/tn-2019-1(83)-228-235.