Колодій, М. А., Скиба, Г. В., Толкач, О. М., Башинський, С. І. і Остафійчук, Н. М. (2019) «Випробування зразків крихких гірських порід при тривісному стиску у полі відцентрових сил», Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (1(83), с. 249–252. doi: 10.26642/tn-2019-1(83)-249-252.