Писарчук, О. О. (2015) «МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ СИТУАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ В ЕРГАТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧИХ СИСТЕМАХ», Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (4(71), с. 98–105. doi: 10.26642/tn-2014-4(71)-98-105.