Мельничук, П. П. і Балицька, Н. О. (2015) «НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ТОНКИХ ПРОРІЗНИХ ФРЕЗ», Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (4(71), с. 3–10. doi: 10.26642/tn-2014-4(71)-3-10.