Химич, Г. М. і Кущевський, М. О. (2015) «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА УСТАНОВКА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВЕРТИКАЛЬНОЇЇ ТА ГОРИЗОНТАЛЬНОЇЇ ВІБРАЦІЙ», Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (4(71), с. 61–65. doi: 10.26642/tn-2014-4(71)-61-65.