Захарчук, В. І. і Цикун, Ю. О. (2016) «МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВИДУ ВИКОРИСТОВУВАНОГО ПАЛИВА НА ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КОЛІСНОГО ТРАКТОРА», Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (2(77), с. 73–78. doi: 10.26642/tn-2016-2(77)-73-78.