Кравченко, О. П. (2016) «АНАЛІЗ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРО- ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛІВ-ТЯГАЧІВ», Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (2(77), с. 127–135. doi: 10.26642/tn-2016-2(77)-127-135.