Сахно, В. П. і Ефименко, А. Н. (2016) «К АНАЛИЗУ АВТОКОЛЕБАНИЙ МОДЕЛИ КОЛЕСНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ПРЯМОЛИНЕЙНОМУ УЧАСТКУ ПУТЕПРОВОДА», Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (2(77), с. 259–266. doi: 10.26642/tn-2016-2(77)-259-266.