[1]
О. Г. Байбуз і А. О. Долгіх, «Порівняльний аналіз ефективності моделей прогнозування часових рядів за допомогою багатокритеріальної процедури на прикладі фінансових показників», ВТН, вип. 1(83), с. 130–141, Лип 2019.