[1]
В. І. Захарчук і Ю. О. Цикун, «МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВИДУ ВИКОРИСТОВУВАНОГО ПАЛИВА НА ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КОЛІСНОГО ТРАКТОРА», ВТН, вип. 2(77), с. 73–78, Жов 2016.