Зубенко, Д. Ю., і О. М. Петренко. «Обчислювальний аналіз явищ підвищення температури в електричних асинхронних двигунах». Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", вип. 1(83), Липень 2019, с. 42-45, doi:10.26642/tn-2019-1(83)-42-45.