Стоцько, З. А., В. Г. Топільницький, Я. М. Кусий, і Д. П. Ребот. «Вплив параметрів сепаратора вібраційного типу з горизонтальним нашаруванням сит на інтенсивність процесу сепарування». Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", вип. 1(83), Липень 2019, с. 46-52, doi:10.26642/tn-2019-1(83)-46-52.