Коренівська, О. Л., В. Б. Бенедицький, і Ж. М. Хоменко. «Дефібрилятори: історичний огляд та сучасний стан питання». Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", вип. 1(83), Липень 2019, с. 89-97, doi:10.26642/tn-2019-1(83)-89-97.