Байбуз, О. Г., і А. О. Долгіх. «Порівняльний аналіз ефективності моделей прогнозування часових рядів за допомогою багатокритеріальної процедури на прикладі фінансових показників». Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", вип. 1(83), Липень 2019, с. 130-41, doi:10.26642/tn-2019-1(83)-130-141.